Diese Website verwendet Cookies, die für die Funktionalität der Site notwendig sind. Wenn Sie mehr über die genutzten Cookies erfahren möchten, lesen Sie sich bitte unsere Ausführungen zu Cookies in unserer Datenschutzerklärung durch.

Indem Sie dieses Banner schließen, die Seite nach unten scrollen, einen Link anklicken oder Ihre Recherche auf andere Weise fortsetzen, erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies auf unserer Site einverstanden.

Co należy wiedzieć dodatkowo!

Jak organizacja branżowa (instytucja ubezpieczeń od wypadków - SVLFG)  może pomóc po wypadku przy pracy?

Wypadki mogą wydarzyć się w każdej chwili. Jesteś ubezpieczony w organizacji branżowej od nieszczęśliwych wypadków podczas pracy, w drodze do pracy i z powrotem.


Po opatrzeniu ran przez ratownika przedmedycznego lub lekarza należy zgłosić wypadek brygadziście lub przełożonemu. Jeżeli pracownik nie przyjdzie do pracy przez trzy dni lub w przypadku jego zgonu, przedsiębiorstwo musi zgłosić wypadek organizacji branżowej (zgłoszenie wypadku). W Niemczech jest to obowiązkowe.

Organizacja branżowa zadba o to, byś jak najszybciej wrócił do zdrowia. Nie musisz za to płacić. Przełożony nadal przez sześć tygodni wypłaca ci wynagrodzenie. Po tym okresie organizacja branżowa wypłaca ci świadczenie pieniężne z tytułu wypadku. To nieco mniejsza kwota niż wynagrodzenie. 

Co należy zrobić będąc chorym?

Vergrößerung des Bildes für .

Jeżeli czujesz się chory i nie możesz pracować, idź do lekarza. Poinformuj jednak wcześniej swojego brygadzistę lub przełożonego.


Zabierz ze sobą na wizytę lekarską Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Za wizytę lekarską nie płacisz. Jeżeli lekarz wystawi ci zwolnienie lekarskie, otrzymasz w przychodni odpowiednie zaświadczenie (zaświadczenie o niezdolności do pracy). Zaświadczenie należy przekazać przełożonemu. W Niemczech masz prawo wyboru lekarza.

Potrzebujesz lekarza: WYBIERZ NUMER +49116117 (tylko w języku niemieckim)

Narzędzia używane do pracy oraz środki ochrony osobistej

Wyposażenie potrzebne do wykonywania pracy musi bezpłatnie zapewnić przełożony. Jeżeli narzędzia są uszkodzone lub ich używanie jest niebezpieczne, powiedz o tym swojemu brygadziście lub przełożonemu. Zadbają oni o to, żeby naprawić narzędzia. 

Przełożony lub brygadzista wytłumaczy ci, jak należy prawidłowo używać narzędzi i maszyn, aby nie dochodziło do wypadków czy obrażeń (instruktaż BHP).  

Zakładanie środków ochrony osobistej

Aby zapewnić Ci ochronę przed wypadkami lub chorobami podczas pracy, przełożony lub brygadzista wyposaży cię w środki ochrony osobistej. Na przykład obuwie ochronne, rękawice ochronne, kapelusze chroniące przed słońcem, ochronę słuchu, okulary ochronne. Te środki należy nosić według poleceń. Niezastosowanie się do zasad bezpieczeństwa może skutkować upomnieniem lub zwolnieniem. 

Zgłaszanie uszkodzeń maszyn i urządzeń

Maszyna lub inne urządzenie uległo uszkodzeniu, lub sam coś uszkodziłeś. To się zdarza. Najważniejsze jednak, żeby od razu zgłosić zdarzenie brygadziście lub przełożonemu. Naprawa maszyn i urządzeń jest gwarancją bezpiecznej pracy i zapobiegania wypadkom.

Instruktaż BHP

Vergrößerung des Bildes für .

Abyś mógł prawidłowo obsługiwać urządzenia i maszyny, stanowiące twoje narzędzia pracy,, nie doznając przy tym obrażeń, Twój przełożony lub brygadzista musi Ci pokazać lub wyjaśnić ich działanie (instruktaż BPH). Masz obowiązek uczestniczenia w instruktażu, następnie musisz złożyć podpis,  potwierdzający to, że wszystko zrozumiałeś. 

To ważne dla celów ubezpieczeniowych. Obowiązkiem przedsiębiorstwa jest przeprowadzenie instruktażu w sposób przystępny i zrozumiały dla pracownika. Uważnie słuchaj: otrzymasz tam instrukcje, jak powinieneś się odpowiednio chronić w niebezpiecznych sytuacjach. 

Środowisko pracy

Vergrößerung des Bildes für .

Toalety 

Toalety muszą znajdować się blisko kwatery, z bieżącą wodą, mydłem i jednorazowymi ręcznikami papierowymi. 

Ubezpieczenie zdrowotne

Vergrößerung des Bildes für .

Praca trwająca do 70 dni w Niemczech

Jeżeli pracujesz w Niemczech mniej niż 71 dni w roku, a wykonywana praca nie jest pracą zawodową, wówczas jesteś zatrudniony krótkoterminowo. Jeżeli w tym samym czasie jesteś zatrudniony w twoim kraju zamieszkania i podlegasz z tego tytułu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, wówczas należy poświadczyć ten fakt zaświadczeniem A1. Dzięki temu jesteś ubezpieczony przez pierwsze 70 dni pracy. 


Jeżeli nie masz zaświadczenia A1, wówczas jesteś ubezpieczony wyłącznie od nieszczęśliwych wypadków, ale nie w przypadku choroby. Zadbaj o to, by mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) (EKUZ). Porozmawiaj o tym z przełożonym.

Przedłużenie okresu pracy powyżej 70 dni

Jeżeli chciałbyś przedłużyć swój okres pracy powyżej 70 dni, twój przełożony ma obowiązek zgłoszenia Cię do niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Często zadawane pytania

Vergrößerung des Bildes für .