Diese Website verwendet Cookies, die für die Funktionalität der Site notwendig sind. Wenn Sie mehr über die genutzten Cookies erfahren möchten, lesen Sie sich bitte unsere Ausführungen zu Cookies in unserer Datenschutzerklärung durch.

Indem Sie dieses Banner schließen, die Seite nach unten scrollen, einen Link anklicken oder Ihre Recherche auf andere Weise fortsetzen, erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies auf unserer Site einverstanden.

Първа помощ в предприятието

Първа помощ е една много важна тема и може да спаси живот. 

Обърни внимание на следния плакат

Vergrößerung des Bildes für .

Той е закачен в предприятието. Той показва, какво ти трябва да направиш в спешен случай. Погледни го възможно най-скоро в предприятието.

Предоставящ първа помощ

Vergrößerung des Bildes für .

Това са служители в предприятието, които добре разбират от първа помощ. Тези служители са положили курс по първа помощ. Всяко предприятие трябва да има предоставящ първа помощ. Попитай твоя ръководител или шеф, кой е това. В спешен случай трябва да се обади човек веднага на предоставящия първа помощ.

Куфарче с превързочни материали

Vergrößerung des Bildes für .

Този знак означава: Тук е куфарчето за превързочни материали с превързочни материали и лейкопласт. Такъв куфар трябва да се намира във всяко превозно средство. Също и в предприятието има такъв.

Ако някой се нарани, може да бъде превързан с материал от куфарчето с превързочни материали.

Книга за превързочни случаи

Vergrößerung des Bildes für .

Ако си имал/а злополука по време на работа, например си си срязал/а с нож ръката, остави злополуката да бъде вписана в книгата за превързочни случаи. Ако по-късно се разболееш по-тежко, например се образува възпаление заради порязването, тогава се знае, че това се е случило по време на работата. Книгата за превързочни случаи се намира най-често в офиса. Попитай ръководителя или шефа за нея.

Пътища за бягство

Vergrößerung des Bildes für .

Този знак ти показва, къде ти трябва да избягаш при опасност. Отиди незабавно в безопасност. Зелените стрелки ти показват правилната посока. Погрижи се също и за колегите си.